K čemu slouží identity manager a jak si vybrat ten správný?

Správa účtů desítek zaměstnanců a mnoho fluktuujících externistů administrátorovi ukusuje spoustu drahocenného času. Musí se zabývat operativou a nezbývá mu kapacita pro důležitější záležitosti, jako je například vylepšování firemní infrastruktury. Na vytíženost IT oddělaní si mnohdy stěžují i pracovníci, protože vyřizování jejich požadavků neprobíhá obratem, ale naopak často čekají neúměrně dlouho. Takový stav není pro firmu příznivý a zmatek navíc nahrává zvýšenému bezpečnostnímu riziku – hrozí, že chybou admina dostane přístupová práva k citlivým informacím nepovolaná osoba. Jakékoliv odcizení dat může firmu velmi poškodit.

​Získejte totální kontrolu nad svým informačním systémem

Výše uvedené problémy řeší management identity. Centralizovaná správa identit spočívá v umožnění přístupu ke zdrojům pouze uživatelům s patřičnými kompetencemi. V praxi to znamená, že se k souborům či do určité části systému dostane pouze zaměstnanec, který to v rámci plnění pracovních povinností skutečně potřebuje. Procesním nástrojem IdM je identity manager – platforma, která integruje spravované systémy a umožňuje řízení uživatelských účtů z jediného místa. Do procesu navíc vnáší automatizaci, čímž v konečném důsledku nejenže zvyšuje úroveň informační bezpečnosti, ale také šetří čas všem zúčastněným stranám.

​Nevybírejte produkt, ale dodavatele

Výběr identity manageru je poměrně komplexní záležitost. Zájemce o dané řešení musí pečlivě uvážit, jaké funkce potřebuje, a bez jakých se naopak obejde. Naprosto zásadní jsou přístup a schopnosti dodavatele. Kvalitní tým může i z průměrného produktu vytáhnout maximum, naopak to však neplatí. Spoustu dalších tipů na téma jak vybrat identity manager najdete na blog.bcvsolutions.eublogu jednoho z předních českých vývojářů IDM. Společnost BCV solutions dlouhodobě vyvíjí úspěšný CzechIdM.

Publikováno: 30. 05. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: Milena Borůvková