Proč je důležitá digitalizace?

Je těžké dát jasnou definici digitalizace. Používá se v mnoha různých významech. Lze ji rozdělit do tří oblastí: první je širokopásmová infrastruktura umožňující přístup k vysokorychlostnímu internetu, druhou projekty, které rozšiřují fond veřejných služeb dostupných elektronicky, zatímco třetí oblastí jsou projekty podněcující lidi k používání internetu a zvyšování jejich digitálních kompetencí.

​Co je digitalizace

Pojem digitalizace můžete chápat i doslova, tedy že jde o digitální podobu reality. Nejde však o přesnou definici a bohužel popisuje příliš mnoho jevů. Lepším termínem je pojem digitalizace, který vyrostl z knihovnictví. Zde stojí za to odkázat na historii internetu, neboť knihovny vědeckých institucí byly jako jedny z prvních zařazeny do internetové sítě. Mnoho koncepcí v informatice v oblasti digitalizace tedy vzešlo ze zkušeností průkopnických implementací v knihovnictví. Stále více firem se rozhoduje pro digitální transformaci. Její průběh, rozsah a role závisí na stanovených cílech. Tento proces je neustálá změna a zlepšování, nikoli projekt, který lze uzavřít za rok nebo dva.

​V čem spočívá proces digitalizace?

Proces digitalizace spočívá v přípravě a uspořádání dokumentů, následné digitální konverzi a nakonec zpřístupnění dokumentů uživatelům v digitální podobě. Digitalizace je věrná digitální reprodukce dokumentů v psané verzi s doplněním o tzv. metadata. Díky tomu jsou archivy organizovány a zabezpečeny a riziko ztráty dokumentu je velmi malé. Pro plnou implementaci procesu digitalizace jsou potřeba výkonné systémy, které se stanou základním pracovním nástrojem ze strany správních orgánů, a odpovídající infrastruktura. Může se jednat například o virtuální hardwarovou infrastrukturu zpřístupněnou v rámci služby PaaS zajišťující potřebný výpočetní výkon a odpovídající úroveň ICT bezpečnosti.

Publikováno: 08. 08. 2022

Kategorie: Ostatní

Autor: Milena Borůvková