Proč nezanedbávat revize elektrozařízení? Důvodem je zajištění bezpečnosti pro provozovatele i uživatele

Bezpečnost a spolehlivost elektrických rozvodů, elektrozařízení a elektrospotřebičů představují hlavní a naprosto zásadní důvody, proč je důležité pravidelně provádět revize elektrozařízení. K tomu, aby bylo možné zajistit optimální stav elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů, je vyžadováno posouzení od odborníka certifikovaného k právě této činnosti. Předpisy o provádění revizní činnosti mají zakotvení v zákonech – například v zákoníku práce (zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.).

Pravidelné opakované revize elektrozařízení a elektroinstalací mají své pevné místo v legislativě a bez nich ztrácí původní revize platnost. Dodržování zákonného ustanovení je důležité, protože za nedodržení může udělit postih inspektorát bezpečnosti práce, a to v rámci kontrol a vyšetřování pracovních úrazů a škod na majetku.

Nedbalostí pravidelné revize elektrospotřebičů nejenže porušíte zákon - v případě úrazu elektrickým proudem složí doklad o revizi jako nástroj nezbytný pro prokazování míru provozovatelova zavinění. Existence takového dokladu je klíčovým dokumentem, díky kterému lze dokázat, že provozovatel přijal veškerá opatření k zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců a uživatelů.


Neexistence protokolu v podstatě naznačuje, že provozovatel není schopen prokázat svou nevinu při případných nehodách. To samozřejmě ovlivní i řešení plnění z pojištění proti škodám způsobeným zaměstnancům nebo třetím osobám. Pojišťovny se logicky ke klientům, kteří zanedbají revize elektrozařízení, obracejí zády.

Pamatujte si tedy, že pravidelné revize tedy nejenže chrání životy a majetek, ale současně zajišťují dodržení platné legislativy a povinností provozovatele. Nepodceňujte je a oslovte certifikovaného odborníka, který vám protokol vystaví na základě svého certifikátu.

Publikováno: 27. 07. 2023 / Aktualizováno: 23. 07. 2024

Kategorie: Notebooky a tablety

Autor: Lucián Píšař