Spotřeba EPS v ČR loni klesla, následovat bude ale stabilní růst

Tuzemská spotřeba pěnového polystyrenu (zkr. EPS) loni kopírovala pokles spotřeby evropského chemického průmyslu. Ten po pětiletém růstu loni zaznamenal pokles o 6,2 % oproti roku 2021. V Evropě bylo v roce 2022 spotřebováno 2,2 milionů tun EPS, v Česku poté 53 tisíc tun, což je o 9 tisíc tun méně než předloni. Vyhlídky do budoucna jsou ovšem příznivé, i díky ambiciózním plánům EU.

Výše spotřeby EPS se primárně odvíjí od situace ve stavebnictví, kam míří přibližně 80 % výrobků z tohoto materiálu. Dle nejnovější studie agentury Ceresana se loni v Evropě spotřebovalo 2,2 milionů tun EPS. Oproti údajům o spotřebě z roku 2018 se sice jedná o nárůst půl milionu tun, ale v samotném roce 2022 spotřeba klesla. V tuzemsku loni došlo k poklesu zpracovaného množství EPS na 53 000 tun. Pro srovnání, v roce 2021 byla spotřeba rekordní, a to sice 62 200 tun.

„Zatímco prvních 6 měsíců spotřeba rostla, ve zbývajících měsících roku 2022 zaznamenala velmi výrazný pokles. Celkově došlo k propadu trhu o více než 15 %. Důvodů je více: panika v důsledku ruské invaze, hrozba nedostatku stavebních materiálů, a dokonce se reálně dalo očekávat, že dojde k zastavení výroby kvůli možnému nedostatku plynu. K tomu se přidal raketový nárůst cen surovin pro výrobu EPS. Všechny tyto faktory vyhnaly nahoru poptávku a postupně došlo i k růstu cen samotného EPS, což ještě více podpořilo snahu stihnout nakoupit za rozumné ceny. Výsledkem byla naprosto mimořádná situace na trhu a bylo zřejmé, že musí dojít ke zlomu. To se také stalo a ve druhé polovině roku se množství propadla na rekordní minima,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

V letošním roce se očekává mírný nárůst. V dlouhodobém horizontu jsou poté vyhlídky příznivé.
„Zvýšení spotřeby by měla podpořit jednak opatření EU pro snížení emisí skleníkových plynů a svoji roli pak určitě bude hrát to, co se odehrálo s cenami energií v loňské roce, potažmo případná obnova zničeného bytového fondu na Ukrajině. V součtu by tyto faktory mohly znamenat dlouhodobější stabilizaci na straně poptávky po tepelných izolacích a postupné zvyšování spotřeby o jednotky procent ročně,“ dodává Zemene.

Co se týká posledních opatření ze strany EU, tak např. Evropský parlament v půlce března přijal pozici, že činžovní a rodinné domy s nejvyšší energetickou náročností by měly do konce roku 2033 projít rekonstrukcí a zateplením. Efektivnější zateplení budov a úspora energií je klíčovým cílem „Zelené dohody pro Evropu“. Již v roce 2020 zveřejnila EK strategii renovačních vln – do roku 2030 bude investovat každoročně přibližně 200 miliard EUR do modernizace domů a veřejných budov. Spotřeba energií by tak měla klesnout o 11,7 %, což předpokládá každoroční kvalitní renovaci 60 až 80 tisíc budov. Bez aplikací izolantů, zejména EPS a PUR, nebude reálné tyto cíle splnit. V Česku je s 60% podílem na trhu nejpoužívanější materiál pro zateplování fasád právě EPS.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz a o jeho recyklaci na www.recyklujemepolystyren.cz

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 16,5 milionů m2 obvodových stěn s průměrnou tloušťkou izolace 160 mm (Zdroj: CZB, 2022). Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadá 60 % trhu s vnějšími tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS (zdroj: CZB, 2022). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

Publikováno: 15. 04. 2023

Kategorie: Ostatní

Autor: Terezie Kramářová