Umělá inteligence lidem práci nevezme. Naopak nám usnadní život

Umělá inteligence (AI) je rychle se rozvíjející obor, který mění způsob našeho života a práce. Jednou z nejčastějších obav lidí z AI je, že převezme jejich práci a oni zůstanou bez práce a příjmu. Pravdou však je, že AI nám spíše usnadní každodenní život, než že by nás připravila o práci.

AI má potenciál automatizovat opakující se a všední úkoly, čímž uvolní čas pro kreativnější a zajímavější práci. Například ve zdravotnictví lze AI využít k analýze lékařských dat a identifikaci vzorců, což lékařům umožní soustředit se na složitější a kritičtější případy. Ve výrobě mohou roboti pohánění umělou inteligencí zvládat opakující se úkoly, jako je práce na montážní lince, zatímco lidé mohou dohlížet na proces a soustředit se na kontrolu kvality.

Pokračujeme - AI může pomoci lidem pracovat efektivněji a účinněji. Nástroje poháněné umělou inteligencí mohou pracovníkům pomáhat při přijímání lepších rozhodnutí tím, že analyzují data a poskytují jim informace. Například v oblasti financí může AI analyzovat finanční data a identifikovat vzorce, které pomohou investičním manažerům činit lepší rozhodnutí. V oblasti zákaznických služeb mohou chatboti pohánění umělou inteligencí vyřizovat běžné dotazy zákazníků a uvolnit tak lidským pracovníkům místo, aby se mohli věnovat složitějším problémům.

A za třetí, AI může vytvářet nové pracovní příležitosti. S tím, jak se technologie AI neustále rozvíjí, vznikají nová pracovní místa v oborech, jako je datová věda, programování AI a robotika. Tato pracovní místa vyžadují dovednosti, které jsou velmi žádané a mohou vést k vyšším platům a lepší jistotě zaměstnání.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli AI může automatizovat některá pracovní místa, není pravděpodobné, že by nahradila celá průmyslová odvětví. Například samořízená auta sice mohou snížit potřebu řidičů, ale stále budou vyžadovat údržbu, opravy a dohled ze strany lidí. Podobně, i když nástroje poháněné umělou inteligencí mohou analyzovat právní dokumenty a identifikovat relevantní informace, nemohou nahradit kritické myšlení a rozhodovací schopnosti lidských právníků.

AI má jednoznačně potenciál usnadnit nám život tím, že automatizuje opakující se úkoly, pomáhá nám pracovat efektivněji a vytváří nové pracovní příležitosti. I když se některé pracovní pozice mohou stát automatizovanými, je důležité si uvědomit, že AI nenahrazuje lidské pracovníky. Je to naopak nástroj, který může rozšířit naše schopnosti a zlepšit náš život.

Publikováno: 11. 05. 2023

Kategorie: Ostatní

Autor: Romana Válková