Analýza rizik chrání před hackery

Kybernetická bezpečnost je fenomén, který pohltil celý svět informačních technologií. A nejen ten. Bezpečí svých dat si stráží všechny firmy, živnostníci i soukromé osoby. Vloupání do IT systému, krádež hesel, know how nebo zneužití kontaktů je zločinem, který mívá fatální důsledky, co do hospodaření, tak do soukromí a intimity.

Proč kybernetická bezpečnost?

Aby se člověk mohl cítit ve vlastním počítači nebo síti bezpečně, je třeba se chránit. Pokud máte tušení, že máte z hlediska ochrany co zlepšit, ale nevíte, kde začít, kontaktujte Next Generation Security Solutions. Profesionálové z oboru vás vyzvou vás k bezplatné konzultaci a předloží vám technologicky nezávislé řešení v oblasti řízení a správy bezpečnosti informací.

Penetrační testování chrání

Penetrační test ověří odolnost vašich počítačů vůči kybernetickému útoku a zjistí slabiny v zabezpečení vašich informačních a komunikačních technologií. Penetrační testování odhalí nedostatky, které by mohly mít významně negativní ekonomický, politický nebo společenský dopad.

Analýza rizik pomáhá

Nechat si vypracovat zhodnocení rizik je jedním ze základů kvalitní ochrany. Analýza rizik prochází fázemi, jako jsou: zmapování informačních, podpůrných a technických aktiv, stanovení požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost identifikovaných aktiv, výběr validních hrozeb a zranitelností, stanovení pravděpodobnosti výskytu hrozby a rozsahu jejího dopadu, výpočet konkrétních hodnot rizik pro jednotlivá aktiva a validní hrozby, nevyjímaje rozhodnutí, zda dané riziko bude přijato, sníženo aplikací opatření, nebo přeneseno, či se mu klient dokáže zcela vyhnout. Jen s jasnými fakty se dokážete vyvarovat nájezdů hackerů, internetových pirátů a kybernetických lupičů. Bezpečnost na síti a ve vašem počítači je to, oč tu především běží. Najít správnou cestu v labyrintu bezpečnostních řešení zvládnete díky NGSS snadněji.

Publikováno: 20. 12. 2020

Kategorie: Ostatní

Autor: Milena Borůvková