Jak vytáhnout z odvlhčovače maximum?

Odpovědí na otázku, jak eliminovat nešvary související s nadměrnou vlhkostí vzduchu, a to v domácnosti, sušárně, ve sklepě i v jiném prostředí, jsou průmyslové a domácí odvlhčovače vzduchu. Znamenitou volbou jsou přístroje značky MASTER, které najdete v nabídce specializovaného prodejce eprofi.cz. Co byste o přístrojích měli vědět, než se pustíte do hledání ideálního modelu?

Odvlhčovač není topidlo

Jaký je rozdíl mezi odvlhčovačem vzduchu a mobilním topidlem? Zatímco odvlhčovač neboli vysoušeč vzduchu zbavuje prostor vlhkosti, topidlo „pouze“ vysouší vrchní vrstvu zdí. Horkovzdušná topidla MASTER proto nejsou primárně určena pro vysoušení zdiva, nicméně za určitých podmínek (vlhkost je v únosných mezích) je samozřejmě také lze použít.

Kondenzační, nebo adsorpční odvlhčovač?

Nabídka vysoušečů je pestrá a jednotlivé modely se liší svými vlastnostmi, jakožto i základním konceptem. Kondenzační odvlhčovače nasávají vlhký vzduch, který ochlazují a vypouští zpět. Zkondenzovaná pára putuje do nádržky. V případě adsorpčních vysoušečů se vlhkost zachycuje do hygroskopického materiálu. Který z výše uvedených typů je efektivnější? To záleží na teplotě okolí. Kondenzační odvlhčovače vykazují nejvyšší účinnost při teplotě kolem 30 °C a relativní vlhkosti 80 %. Při nízkých teplotách fungují lépe adsorpční odvlhčovače, které naopak nejsou příliš platné v teplém prostředí.

Jak zvýšit účinnost odvlhčování?

Odvlhčování je mnohem efektivnější, pokud přístroj umístíte do středu místnosti a současně v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Použijete-li zároveň s odvlhčovačem infračervené topidlo, účinnost vysoušení se podstatně zvýší. Další možností je použití průmyslového dmychadla. Okna a dveře by měla být v době provozu odvlhčovače zavřená.

Publikováno: 03. 03. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: Milena Borůvková